Posadzki są robione na podkładzie betonowym i zakańczane krawężnikiem. Tak wykonana posadzka jest wzmocnieniem dla pomnika.